BADANIE MATERIAŁÓW 

Kategoria standardowych rozwiązań do badania materiałów.

Podkategorie

 • Stopy metali lekkich

  Stacjonarny i przenośny spektrometr LIBS firmy TSI do analiz stopów metali lekkich (Al, Mg, Ti) oraz innych substancji w modelach stacjonarnych. Model przenośny szczególnie dobrze nadaje się do analiz metali lekkich - tam, gdzie spektrometry XRF mają problem z poprawnym pomiarem. Modele stacjonarne mogą być wyposażone w różne źródła laserów i detektory i nadają się do szerokiej gamy analiz.

 • Tworzywa sztuczne

  Podręczne analizatory do badania tworzyw sztucznych. NIR do szybkich badań przesiewowych, Raman do pełnej analizy substancji.

 • Surowce farmaceutyczne

  Przenośne analizatory do potwierdzania tożsamości surowców chemicznych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

 • Związki chemiczne

  Inne związki i substancje chemiczne, które można badać techniką NIR, Raman lub FT-IR.

 • Badania własności...

  Systemy do badania metodą HEMS - Hall Effect Measurement System