Spektrometry NMR 

Kompaktowe spektrometry rezonansu magnetycznego. Zarówno wersje przenośne jak i laboratoryjne.