NANOTECHNOLOGIA 

Grupa zawiera opis oferowanych przez nas urządzeń do badań materiałów i zjawisk w skali nanometrycznej.

Podkategorie

 • Mikroskopy Skaningowe...

  Mikroskopy Skaningowe

 • AFM+

  Mikroskopy AFM z dodatkowymi technikami pomiarowymi i możliwościami. Przykładowe konfiguracje:

  4xAFM

  AFM+Raman

  AFM+IR

  AFM+Raman+IR

  BioAFM

  Nanolitografia

  AFM: TERS, SERS, NSOM, SNOM, sSNOM, mK i inne

 • SAXS/WAXS

  Nasza oferta obejmuje innowacyjne urządzenia o wysokiej wydajności, które łączą w sobie metodę mało- i szeroko-kątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS/WAXS). Metoda ta pozwala na charakteryzację struktury nanomateriałów. Xeuss 2.0 i Nano-inXider są doskonałymi narzędziami dla laboratoriów zajmujących się takimi pomiarami.

 • ŹRÓDŁA X-RAY i AKCESORIA

  Zestaw oferowanych przez nas źródeł promieniowania X, obiektywów, zwierciadeł i innych akcesoriów.