Stopy żelaza, miedzi, cynku 

Spektrometry do analiz składu pierwiastkowego wykorzystujące fluorescencję promieniowania X.