SAXS/WAXS 

Nasza oferta obejmuje innowacyjne urządzenia o wysokiej wydajności, które łączą w sobie metodę mało- i szeroko-kątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS/WAXS). Metoda ta pozwala na charakteryzację struktury nanomateriałów. Xeuss 2.0 i Nano-inXider są doskonałymi narzędziami dla laboratoriów zajmujących się takimi pomiarami.