ŹRÓDŁA X-RAY i AKCESORIA 

Zestaw oferowanych przez nas źródeł promieniowania X, obiektywów, zwierciadeł i innych akcesoriów.