Związki chemiczne 

Inne związki i substancje chemiczne, które można badać techniką NIR, Raman lub FT-IR.