Multiprobe AFM Raman i AFM NSOM 

Systemy wielosondowe do pełnej integracji optycznej z innymi systemami