Nowe produkty

Badania własności elektrycznych i magnetycznych 

Systemy do badania metodą HEMS - Hall Effect Measurement System

  • BADANE MATERIAŁYPomiary efektu Halla są niezbędne w charakteryzowaniu właściwości wielu półprzewodników i urządzeń wielowarstwowych, wysoko domieszkowanych półprzewodników, a także wysoko przewodzących materiałów organicznych i nieorganicznych o małej oporności.Materiały obejmują: GaAs, InP, InAs, Si, Ge, SiGe, HgCdTe, GaN, SiC, AlN, tlenki metali,...

  • BADANE MATERIAŁYPomiary efektu Halla są niezbędne w charakteryzowaniu właściwości wielu półprzewodników i urządzeń wielowarstwowych, wysoko domieszkowanych półprzewodników, a także wysoko przewodzących materiałów organicznych i nieorganicznych o małej oporności.Materiały obejmują: GaAs, InP, InAs, Si, Ge, SiGe, HgCdTe, GaN, SiC, AlN, tlenki metali,...