Badania własności elektrycznych i magnetycznych 

Systemy do badania metodą HEMS - Hall Effect Measurement System