MEDYCYNA NUKLEARNA 

Urządzenia do badania jakości radiofarmaceutyków

  • Tracer-QC to zrobotyzowany, automatyczny system kontroli jakości wykonujący 10 testów wymaganych dla radioznaczników dla PET/SPECT działający w oparciu o optyczny czytnik mikropłytek.