Strzykawka SPME CUSTODION

CUSTODION to skrzykawka wykorzystująca technikę mikroekstrakcji do fazy stałej, pozwalająca na pobieranie i wprowadzanie próbek do chromatografów gazowych.

Więcej szczegółów

  • Zapytaj o produkt
  • Zadaj pytanie

    Zapytaj o produkt: Strzykawka SPME CUSTODION

    Wykorzystując strzykawki CUSTODION dozowanie do chromatografów gazowych jest szybkie, łatwe i niezawodne. Seria strzykawek  CUSTODION jest pierwotnie zaprojekto-wana do stosowania z przenośnym chromatografem gazowym TRIDION-9 jednak mogą one być wykorzystywane w prak-tycznie każdym chromatografie którego dozownik pozwala na stosowanie techniki mikroekstrakcji do fazy stałej. Strzykawki CUSTODION wykorzystują uniwersalne włókna sorpcyjne dostarczane przez firmę Supelco.

    Technologia SPME
    Mikroekstrakcja do fazy stałej jest techniką, która jest szybka, łatwa i niezawodna. Technika te jest bezrozpuszczalnikową ekstrakcją i równocześnie zatężaniem podczas jednego kroku. Może być wykorzystywana zarówno do próbek gazowych i ciekłych jak i do rozpuszczonych ciał stałych. Te cechy spra-wiają że technika SPME jest wygodną metodą pobierania pró-bek bezpośrednio w terenie, a także i w warunkach laborato-ryjnych. Strzykawki CUSTODION są zaprojektowane dla włókien dostarczanych przez firmę Supelco wykonanych ze stopionej krzemionki lub metalowego włókna pokrytego płynnym polimerem, stałym sorbentem lub ich kombinacją. Faza sorbująca z włókna usuwa substancje z matrycy poprzez adsorpcję do fazy stałej. Po umieszczeniu włókna do pod-grzewanego dozownika chromatografu gazowego następuje termiczna desorpcja, a następnie rozdział i analiza na kolum-nie chromatograficznej.