Purge&Trap

Flir

Narzędzie do analiz próbek wody

Więcej szczegółów

  • Zapytaj o produkt
  • Zadaj pytanie

    Zapytaj o produkt: Purge&Trap

    Zestaw Griffin Purge&Trap™ służy do analiz próbek wodnych pod kątem lotnych i półlotnych zwiazków organicznych. Zestaw waży poniżej trzech kilogramów i wymaga jedynie minimalnego przygotowania próbek przed analizą GC/MS. Griffin Purge&Trap wykorzystuje technike wymywania analitów za pomoca strumienia gazu z jednoczesnym zatrzymaniem analitu na złożu sorbentu. Gaz nośny przepływa przez metalową bełkotkę do szklanej probówki zawierajacej próbke wody. W ciagu kilku minut, lotne i półlotne zwiazki organiczne są usuwane w postaci gazowej z wody i gromadzone w tubie, gdzie następuje wstępne zatężenie próbki. Związki mogą być koncentrowane w tubie przez okreslony czas (zdefiniowany przez użytkownika w odpowiednio dobranej metodzie analitycznej), aby zapewnic maksymalną czułość analizy GC/MS. Nastepnie tuba sorbcyjna jest podgrzewana i spułapkowane zwiazki organiczne ulegają desorpcji. Przepływajacy gaz nosny transportuje lotne i półlotne zanieczyszczenia do systemu Griffin, gdzie ulegają one rozdzieleniu i analizie.