Linia do ciągłych pomiarów

Flir

Linia transferowa pozwalająca na ciągły monitoring powietrza.

Więcej szczegółów

  • Zapytaj o produkt
  • Zadaj pytanie

    Zapytaj o produkt: Linia do ciągłych pomiarów

    Uniwersalny port pobierający próbki powietrza jest bezpośrednio połączony z linią transferową. Połączenie typu "Plug and Play" zapewnia łatwość konfiguracji i użytkowania. MOżna połączyć kilka systemów Griffin 460 w sieć w celu kompleksowej ochrony budynków.

    System Griffin 460 wyposażony jest w 2 tuby sorbcyjne, dzięki czemu pobór próbki i analiza są naprzemienne. Oznacza to, iż cały czas trwa pobieranie próbek i nie ma ryzyka, iż jakieś wydarzenie zostane pominięte. Zasadę działania przedstawia rysunek poniżej:

    alt