ezHEMS

NanoMagnetics Instruments

BADANE MATERIAŁY
Pomiary efektu Halla są niezbędne w charakteryzowaniu właściwości wielu półprzewodników i urządzeń wielowarstwowych, wysoko domieszkowanych półprzewodników, a także wysoko przewodzących materiałów organicznych i nieorganicznych o małej oporności.
Materiały obejmują: GaAs, InP, InAs, Si, Ge, SiGe, HgCdTe, GaN, SiC, AlN, tlenki metali, przewodniki organiczne itp. 

Więcej szczegółów

 • Zapytaj o produkt
 • Zadaj pytanie

  Zapytaj o produkt: ezHEMS

  System pomiaru efektu Halla (HEMS) to zintegrowany sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do pomiaru i analizy właściwości elektronicznych materiałów. Pozwala w trakcie pomiaru kontrolować temperaturę (opcjonalnie) i pole magnetyczne w szerokim zakresie wartości. HEMS może być skonfigurowany do pomiaru maksymalnie dwóch 4-stykowych próbek van der Pauw (VDP) lub dwóch 6-stykowych próbek Hall Bar bez konieczności zmiany konfiguracji sprzętu lub próbkowania. Jest również zdolny do wykonywania pomiarów, takich jak charakterystyka prądowo - napięciowa (IV), Oporność w funkcji temperatury (RT) lub jako funkcja pola magnetycznego (RH) itd..

  BADANE MATERIAŁY
  Pomiary efektu Halla są niezbędne w charakteryzowaniu właściwości wielu półprzewodników i urządzeń wielowarstwowych, wysoko domieszkowanych półprzewodników, a także wysoko przewodzących materiałów organicznych i nieorganicznych o małej oporności.
  Materiały obejmują: GaAs, InP, InAs, Si, Ge, SiGe, HgCdTe, GaN, SiC, AlN, tlenki metali, przewodniki organiczne itp. Pomiary Halla i magnetooporności idealnie nadają się do badań materiałowych, rozwoju produktów i kontroli jakości.

  OPROGRAMOWANIE
  Oprogramowanie jest zaprojektowane do sterowania oprzyrządowaniem systemu w trakcie eksperymentu i określania rezystywności próbki, rezystancji, współczynnika Halla, mobilności Halla, stężenia nośnika, typu nośnika itp. Oprogramowanie automatycznie rejestruje dane na temat prób wieloetapowych z próbkami 4-kontaktowymi van der Pauw i sześcioma stykami próbek Halla i zapisuje dane w zdefiniowanym formacie, który będzie używany do dalszej obróbki i analizy.


  Właściwości ezHEMS
  – Zakres pomiarowy rezystywności: 10-4 do 109 Ω-cm (zależny od próbki)
  – Mobilność: od 1 do 107 cm2 / Vsec (zależy od próbki)
  – Koncentracja: 107 do 1021 na cm3 (zależne od próbki)
  – Źródło prądu: ± 2 nA do ± 20 mA, ± 12 V
  – Minimalny pomiar napięcia Halla: 0,1 μV
  – Działa z próbkami Van der Pauw oraz sztabkami Halla
  – Pole magnetyczne: 0,5 lub 1 Tesla - magnes trwały
  – zakres temperatur 80-500 K o rozdzielczości ± 0.2K.
  –Cały zakres temperatur w jednym systemie
  –Wyższe zakresy temperatur są opcjonalne
  – Termometr Pt-100, grzałka 500 K i kontroler temperatur PID
  – Kontrola z komputera poprzez interfejs USB
  – Próbki wielkości od 5x5 mm do 15 mm x 15 mm i grubość <2 mm
  – Automatyczny ruch magnesów sterowany przez oprogramowanie sterujące ezHEMS

  Oprogramowanie Systemu Pomiarowego ezHEMS
  – umożliwia rejestrowanie danych i kreślenie różnych zmierzonych wielkości; krzywe I-V,
  oporność, opór, oporność powierzchniową, magnetooporność, stężenie nośnika, mobilność
  Halla.
  – współczynnik Halla i inne wartości w funkcji temperatury
  – tabelaryczna forma prezentacji danych
  – sterowniki LabVIEW ™