Hydra BioAFM

Nanonics

Hydra BioAFM to połączenie wysokorozdzielczego mikrsoskopu sił atomowych z możliwością obserwacji tkanek biologicznych przy ultraczułym poziomie mapowania. 

Więcej szczegółów

 • Zapytaj o produkt
 • Zadaj pytanie

  Zapytaj o produkt: Hydra BioAFM

  Wysokorozdzielcza obserwacja optyczna (<100 nm) połączona z mapowaniem AFM tkanek biologicznych jest teraz możliwa dzięki Hydra BioAFM. System może wykorzystywać jedną lub kilka sond pomiarowych (MultiView 2000 - zakres XYZ 180 μm) i integruje się z mikroskopami podwójnymi z boczną iluminacją. 

  Przedstawiamy Hydra BioAFM z systemem VISTA

  Nanonics, wiodący dostawca najnowszej technologii AFM, z dumą prezentuje swój najnowszy, przełomowy produkt w dziedzinie mikroskopii sił atomowych: Hydra BioAFM z trybem VISTA (Vivid Imaging Soft Touch AFM). System ten oferuje ultraczułe odwzorowanie pojedynczych sił – w pN w połączeniu z zaletami obrazowania optycznego / fluorescencyjnego o super rozdzielczości. Teraz możliwe jest obrazowanie na żywo z rozdzielczością <100nm i bezpośrednią korelacją z topograficznymi pomiarami AFM. Hydra BioAFM z pojedynczą lub wielofunkcyjną sondą pozwala na wszechstronną integrację optyczną z podwójnymi mikroskopami i oświetleniem bocznym. System umożliwia stosowanie takich metod jak: STED, PALM, STORM i NSOM dla żywych komórek z dowolnym dostępnym barwnikiem.

   Obrazowanie komórek na żywo

  Hydra BioAFM oferuje system VISTA (Vivid Imaging Soft Touch AFM) - umożliwiający obrazowanie na żywo z wysoką rozdzielczością. VISTA oferuje:

   

  •         Obrazowanie na żywo z sondami wykazującymi czynniki Q w tysiącach nawet w płynach
  •         Pojedynczy pomiar siły pN - najwyższa rozdzielczość siły dowolnego komercyjnego AFM
  •         90μm Z - największy z komercyjnych AFM do próbek biologicznych do obrazowania

   

  Prawdziwa integracja optyczna

    Hydra BioAFM jest przeznaczony do wszystkich form mikroskopii optycznej. Hydra jest jedynym BioAFM zintegrowanym z pionowymi lub odwróconymi mikroskopami i mikroskopami podwójnymi (4pi). Ponadto dostępna jest boczna iluminacja dla mikroskopii świetlnej

   Największą wszechstronność w konfiguracji optycznej: 

  •         Pionowy
  •         Odwrotny
  •         Podświetlenie boczne
  •         Połączenie 4 pi iluminacji (podwójny i odwrócony mikroskop)
  •         Kontrast fazowy Brightfield & Darkfield
  •         Epifluorescencja
  •         TIRF
  •         Fluorescencja konfokalna
  •         Raman i wszelkie formy obrazowania spektralnego
  •         Nie liniowe dwa, trzy fotony
  •         Obrazowanie SHG i STED

   

  Hydra BioAFM może łączyć charakterystykę AFM z następującymi technikami Super Resolution: 

  •         STED
  •         PALM
  •         STORM

   

  NSOM: nowa granica w obrazowaniu na żywo 

   Skaningowa mikroskopia pola bliskiego (NSOM) wskazuje na przesunięcie paradygmatu o uzyskiwaniu obrazów  wysokiej rozdzielczości. Nanonics, z VISTA, uzyskuje potencjał obrazowania na żywo komórek z NSOM.

   

  Nowe granice obrazu optycznego o wysokiej rozdzielczości (<100nm)

   

  •         Pozwala na absorpcję i fluorescencję
  •         Unika potrzeb stosowania specjalnych barwników
  •         Koreluje wszystkie kontrastowe metody optyczne z topografią 3D
  •         Umożliwia korelowanie AFM z FRET i dynamicznym FRAP z rozdzielczością czasową nieosiągalną wcześniej
  •         Otwiera drzwi do badania nad zjawiskami bliskich membran o bardzo ograniczonym oświetleniu Z.

  Hydra BioAFM oferuje m.in. wysokorozdzielcze techniki obserwacji takie jak STED, PALM, STORM i live cell NSOM z dowolnym kontrastem.

  Pełna informacja na temat tej techniki znajduje się tutaj.