Tracer-QC

LabLogic

Tracer-QC to zrobotyzowany, automatyczny system kontroli jakości wykonujący 10 testów wymaganych dla radioznaczników dla PET/SPECT działający w oparciu o optyczny czytnik mikropłytek.

Więcej szczegółów

 • Zapytaj o produkt
 • Zadaj pytanie

  Zapytaj o produkt: Tracer-QC

  Zalety stosowania Tracer-QC:

  Zgodność ze standardami:

   • Brak możliwości ominięcia kontroli, braku podpisu czy zapisu danych
   • Obiektywny pomiar odniesiony do standardów bez błędów operatora
   • Bezpośredni przepływ danych z pomiaru do bazy danych
   • Automtyczny
   • Bez możliwości ingerencji i edycji
   • Całkowicie weryfikowalny
   • Regularne, automatyczne testy zgodności
   • Umożliwia zgodność z  FDA 21 CFR Part 11 (Electronic Signatures) i Part 212 (GMP) 
   • Brak zanieczyszczeń krzyżowych - próbka nigdy nie opuszcza celki kontrolnej
   • Ułatwienie auditów wewnętrznych i nadzorujących dzięki szybkiemu dostępowi do danych

   Redukcja kosztów:

   • Kumulacyjna roczna redukcja kosztów QC o około 30% lub więcej.
   • Mniejsze wymagania odnośnie ilości i wykształcenia personelu
   • Szybsze i tańsze szkolenia
   • Szybsze i tańsze audity
   • Elektroniczny audit/dostęp do raportów i danych
   • Minimalizacja kosztów potencjalnych błędów 
   • Jeden instrument do obsługi 

   Zwiększona efektywność:

   • 1 raport elektroniczny z wszystkimi testami tworzony automatycznie
   • Testy kontroli jakości wykonywane automatycznie - od próbki do raportu
   • Zwiększona przepustowość - możliwość wykonania większej liczby testów
   • Nie ma wymogu czyszczenia i stabilizacji analizatora dzięki użyciu jednorazowych elementów
   • Redukcja magazynu i konieczności śledzenia czasów ważności wielu standardów i konsumabli
   • Standaryzacja procesów dla fabryki lub produktu
   • Pojedynczy nastrzyk próbki dla wszystkich testów

   Większe bezpieczeństwo:

   • Zredukowane ryzyko wycieku substancji radioaktywnej i skażenia
   • Minimalizacja narażenia personelu
   • Jedna próbka
   • Minimalna ilość zadań przy obróbce próbki
   • Zmniejszona ekspozycja