MultiView 4000

Zaawansowany mikroskop skanujący wykorzystujący do czterech niezależnych sond jednocześnie. System do zaawansowanych analiz różnego typu symultanicznie w nanoskali.

Więcej szczegółów

 • Zapytaj o produkt
 • Zadaj pytanie

  Zapytaj o produkt: MultiView 4000

  Wielowymiarowa charakterystyka

  Jednoczesna i niezależna praca SPM pozwala na obsługę jednocześnie 4 sond co pozwala na pełną charakterystykę wszystkich wymiarów próbki. Wszystkie formy SPM są dostępne dla każdej indywidualnej sondy, a całkowita integracja optyczna zapewnia dostęp do wszystkich trybów, takich jak AFM, KPM, EFM, ANSOM, NSOM, STM, AFM-Raman i TERS. Ponieważ system jest zaprojektowany do pracy z wieloma sondami, mogą one znajdować się w odległości nanometrów od siebie nawzajem, co zapewnia skanowanie zadanego obszaru przez wszystkie sondy. 

   

  Sondy AFM do pomiarów elektrycznych w nanoskali

  Funkcja wielu sond jest szczególnie użyteczna w pomiarach elektrycznych, ponieważ wiele elementów może być umieszczone na badanym elemencie w celu zapewnienia polaryzacji, ub sondowania jego przewodnictwa, oporu itd. Możliwe są dwu-, trzy- lub czteropunktowe pomiary rezystancji. Elastyczne pozycjonowanie sond pozwala na manipulację w celu zapewnienia różnicy potencjałów, pomiarów I-V i obrazowania wielokanałowego.

  Nanoskopowe eksperymenty transportem sygnałów

  Jedna sonda może być źródłem wzbudzenia, podczas gdy druga sonda śledzi proces transportowy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Alternatywnie można teraz przeprowadzić eksperymenty dla jednej sondy jako pompy optycznej, podczas gdy inna sonda mierzy wydajność optyczną w różnych konfiguracjach. Poniżej przedstawiono przykład każdego rodzaju pomiaru.

  multiprobe thermoconductivity small 236 01

  Pomiar transportu termicznego w urządzeniu SRAM, w którym ciepło jest wprowadzane w określonych miejscach i wykryte w innych miejscach. Ponieważ kontakt jest wykonywany w różnych miejscach SRAM z sondą przewodnictwa cieplnego, końcówka sondy chłodzi się w zależności od przewodności cieplnej materiału.  Obraz uzyskuje się poprzez określenie aktualnych zmian, które musiały mieć wpływ, aby utrzymać prąd przepływający przez oporność punktu na stałej wartości.

   

   Film z prezentacją pomiarów przy pomocy wielu sond można obejrzeć tutaj.

  Zaawansowane pomiary SPM z najwyższą rozdzielczość topograficzną AFM

  Dzięki systemowi wielu sond, jakość końcówek nie ma wielkiego wpływu na jakość końcowego pomiaru, ponieważ każda sonda jest zindywidualizowana do każdego pomiaru. W klasycznych ustawieniach NSOM sonda NSOM miała podwójną funkcję topografii obrazowania i fluorescencji, gdzie obraz topograficzny zaniedbany ze względu na szerszą średnicę sondy SNOM potrzebną do wykonania pomiarów fluorescencji. Ale w konfiguracji wielu sond standardowa sonda SPM może być stosowana do pomiarów topograficznych bez wpływu na pomiar fluorescencji NSOM.

  Nanoscale manipulation and measurement

   

  Jedna sonda może być użyta do przenoszenia, cięcia lub pozycjonowania próbki, podczas gdy inna sonda może być użyta do obrazowania próbki. Na przykład poniżej przedstawiono chromosom, który został rozcięty jedną sondą (patrz obraz po lewej), podczas gdy inne sondy obrazują wynik nanomanipulacji.

   

   

      
      (Po lewej) MultiView 4000TM cztery sondy SPM. (Środkowy) MultiView 4000TM obszar skanowania. (Po prawej) Obraz optyczny online czterech sond SPM w sprzężeniu zwrotnym.

  Dodatkowe informacje na stronie producenta tutaj