Xeuss 2.0 - System SAXS/WAXS

Xenocs

Dzięki innowacyjnym pomysłom i unikatowej technologii System Xeuss 2.0 SAXS/WAXS jest wydajnym i oszczędnym systemem do nadań nanostruktur. 

Więcej szczegółów

 • Zapytaj o produkt
 • Zadaj pytanie

  Zapytaj o produkt: Xeuss 2.0 - System SAXS/WAXS

  Systemy dostarczane przez firmę XENOCS wykorzystywane są w badaniach nanostrukturalnych:

  Xeuss 2.0 SAXS/WAXS: wysoko wydajne rozwiązanie dla analizy nanostruktur

  Klasyczne systemy SAXS opierają się na rozbudowanej kolimacji która redukuje pasożytnicze rozproszenia co prowadzi do konieczności szukania kompromisu pomiędzy strumieniem na próbce a uzyskiwanym q-min.

  Xeuss korzysta z unikatowej wydajności podzespołów formy Xenocs: generator promieniowania GeniX3D, optyka kolimacyjna FOX3D oraz bezrozproszeniowe kolimatory. Wszystko to zapewnia najlepszy w swojej klasie strumień przy danej rozdzielczości. Xenocs współpracuje z dostawcami najbardziej zaawansowanych detektorów co pozwala osiągnąć niedoścignioną wydajność.

  Xeuss 2.0: wszechstronny system SAXS WAXS

  Xeuss jest wszechstronnym systemem dopasowanym do różnorodnych metod analizy nanostruktur. Może być w prosty sposób przekonfigurowany do działania jako SAXS lub WAXS. Dostępne są systemy zautomatyzowane co pozwala na zdalną obsługę wielu próbek, zmianę warunków otoczenia próbki lub zmianę parametrów pomiarowych (niezależna zmiana Δq, q-min i zakresu q).

  Xeuss oferuje możliwość pracy na próbce o dużej powierzchni w warunkach otwartych lub a atmosferze kontrolowanej. Mocno skolimowany promień umożliwia zastosowanie w szerokiej gamie testów próbek o rozbudowanej postaci.

  Xeuss posiada szeroką gamę uchwytów dla próbek przy badaniach nanomateriałowych.

  Otwarte rozwiązania

  Xeuss został stworzony jako system otwarty. Zapewnia on dostęp do oprogramowania w formie open source.

   

   Zapraszam do odwiedzenia strony producenta

  Źródło

  Microfocus sealed tube (50W – 13W w zależności od promieniowania)Cu, Mo, Cr i inne.

  Optyka i kolimatory

  Jedno odbiciowa optyka wielowarstwowa z dwoma bezrozproszeniowymi kolimatorami (clean beam technology)

  Detektory

  Hybrid pixel detectors (Pilatus 100K lub Pilatus 300 K z firmy Dectris) 
  MAR 345 Image plate firmy Mar Research Motorized 
  Dostępne detektory dla zbierania informacji z dużych powierzchni

  Podstawka na próbki

  Ruchoma podstawka X-Z
  Podstawka GI SAXS  
  Kamera osiująca oraz system pomiaru transmisyjności

  Otoczenie próbki

  Komora temperaturowa (do analizy wielu próbek),  komora wysokotemperaturowa Linkam HFSX350
  Inne zgodnie z wymogami: komora o określonej wilgotności, komora ścinająca

  Uchwyty na próbki

  Pojedyncza kapilara, wiele kapilar (>10) kapilary przepływowe, proszkowe pasty, cienkie warstwy

  Oprogramowanie

  System kontrolny z możliwością pełnej automatyzacji.
  Kompatybilny z oprogramowaniem typu open source

  Wymiary

  Standardowa długość kamery: 3 metry lub 5 metrów w zależności od specyfikacji

  Dostępny zakres Q

  Qmin <0.004 Å-1 
  Qmax> 30 nm-1 (WAXS z MAR IP i Pilatus 300K)
  Wielosegmentowa rura pozwala na szybką i stabilną zmianę próbek w zależności od odległości od detektora