Expert 4L spektrometr XRF

Amptek Inc.

Laboratoryjny, precyzyjny rentgeno-fluorescencyjny analizator składu substancji

Więcej szczegółów

 • Zapytaj o produkt
 • Zadaj pytanie

  Zapytaj o produkt: Expert 4L spektrometr XRF

  ilościowa ekspresowa analiza dowolnych metalowych próbek z wysoką precyzją

   

  • nie wymaga zmiany ustawień przy przejściu na nowe typy analizowanych próbek
  • użytkownik zajmuje się tylko bezpośrednio pomiarami, a nie przygotowaniem próbek
  • całkowicie zautomatyzowane: wybór optymalnych warunków pomiaru, określenie typu stopu i obliczanie składu ilościowego
  • ilościowa ocena składu obiektów nieorganicznych (rudy, ceramiki, szkła itp.)
  • adaptowany dla przeprowadzenia ekspertyzy składu różnych typów obiektów
  • pojemna komora pomiarowa z automatycznym sterowaniem pokrywą
  • wolny dostęp do całej powierzchni pulpitu pomiarowego
  • łatwe umieszczenie wzorców o dużych gabarytach

  Charakterystyka metrologiczna 
  • wyznaczenie pierwiastków od magnezu 12Mg do uranu 92U (opcja od 11Na)
  • skala mierzonych zawartości pierwiastków - od 0,005 do  100%
  • granice wykrywalności pierwiastków - od 1-10  ppm
  • utworzenie wyspecjalizowanych trybów pomiarowyc
  • automatyczna identyfikacja marek stopów (baza ponad 4000 stopów z możliwością rozbudowania)