Wysokorozdzielcze detektory z czystego germanu (High Purity Germanium – HPGe) do zaawansowanych analiz spektrometrycznych. Wersje przenośne i stacjonarne z typowym chłodzeniem ciekłym azotem, układem hybrydowym z odzyskiem skroplonego azotu lub z cichym chłodzeniem elektromechanicznym bez ciekłego azotu.

Detective X przenośny spektrometr gamma

ORTEC HPGe Profile C

ORTEC HPGe Profile SP

ORTEC HPGE GEM Profile S detektor

HPGe GWL detektor studzienkowy

HPGe GEM – koaksjalny detektor germanowy typu P

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.