BioXolver

BioXolver od firmy Xenocs to system służący do badań biologicznych. Urządzenie w tym celu wykorzystuje technikę SAXS (mall angle X- Ray scattering). Metoda ta opiera się na rejestracji natężenia promieniowania rozproszonego pod małymi kątami (od kilku minut do kilku stopni). Co więcej, efekt małokątowego rozpraszania pojawia się, gdy w materiale są cząstki o rozmiarach rzędu kilku nm. Dlatego też, ta technika pomiarowa pozwala na określenie kształtu makromolekularnego cząsteczek i innych powiązanych z nim parametrów. Dodatkowo przy pomocy urządzenia można badać dynamikę i interakcję molekuł w roztworach. Dotychczas takie pomiary przeprowadzano w urządzeniach synchrotronowych lub laboratoryjnych o niskich przepustowościach, wymagających dużych ilości próbek.

BioXolver jest urządzeniem, które pozwoli Ci przyspieszyć Twoje badania i zaoszczędzić czas! Dzięki BioXoler uzyskasz powtarzalne i wiarygodne wyniki, zużywając przy tym niewielką ilość próbek. W konsekwencji zaoszczędzisz drogie odczynniki i materiały niezbędne do przygotowania badanych preparatów.

System pozwala uzyskać informacje na temat: promienia bezwładności, masy cząsteczkowej, maksymalnej odległości między cząsteczkami, stopnia składania, denaturacji i kształtu białka w małej rozdzielczości 3D. Dzięki temu scharakteryzujesz dowolną cząsteczkę – poznasz jej makromolekularny kształt oraz dynamikę.

Zalety  BioXolver:

  • możliwość jednoczesnego pomiaru aż 192 próbek,
  • w pełni zautomatyzowany system pomiarowy oraz analizujący wyniki: robot pipetujący typu in-line wykonuje automatyczną obsługę próbek (pozycjonowanie próbki) oraz czyszczenie i suszenie komórek na próbki,  pakiet ATSAS firmy EMBL analizuje i kompiluje wyniki a następnie powiadamia pocztą elektroniczną o zakończeniu pomiarów (pobieranie zdalne wyników),
  • wyniki porównywalne z wynikami uzyskanymi w badaniach synchrotronowych,
  • niskie zużycie materiału (analiza niewielkich objętości roztworu min. 5 μl )
  • szybka analiza pomiarów- uzyskanie informacji o kształcie i dynamice cząsteczek (długotrwałe pomiary na synchrotronie, transport próbek).

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Zainteresowanych zachęcam również do kontaktu: karolina@irtech.pl.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.