PETra by LabLogic

PETra jest oprogramowaniem typu LIMS (Laboratory Information Managment System) przeznaczonym do gromadzenia danych pomiarowych i zarządzania pracą laboratorium oraz usprawnienia jego pracą. Co więcej, PETra została z sukcesem zaimplementowana w wielu laboratoriach kontroli jakości dla PET/SPECT włączając wiodące instytucje na całym świecie (m.in Washington University, Oxford UK).

Podczas różnych etapów produkcji radiofarmaceutyków do PET, obiekty muszą zarządzać danymi z wielu urządzeń i pakietów oprogramowania, co skutkuje wieloma wynikami i raportami. Unikalność PETry polega na przechwytywaniu danych bezpośrednio ze wszystkich urządzeń biorących udział w procesie.

W wyniku bezpośredniego rejestrowania danych, PETra całkowicie eliminuje ręczną transkrypcję i prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Dodatkowo interfejsy są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami. PETra może łączyć się z nimi wszystkimi poprzez bezpośrednie połączenie z danym instrumentem lub z odpowiednim pakietem oprogramowania. PETra jest kompatybilna ze wszystkimi wiodącymi producentami.

Dzięki elektronicznemu zarządzaniu danymi PETra znacząco poprawia efektywność przepływu pracy, w tym:

 • wykonywanie automatycznych obliczeń;
 • przechowywanie informacji o obszarze, kliencie i dawce w jednym miejscu;
 • instrukcja „krok po kroku” dotycząca kontroli przedprodukcyjnej;
 • Dodatkowo bezpośredni przechwyt danych, który eliminuje ryzyko wystąpienia błędów transkrypcji;
 • raporty odnośnie danej partii są gotowe za jednym kliknięciem przycisku myszy bez konieczności zestawiania zakresu raportów;
 • podpis elektroniczny – brak przymusu egzekwowania ważnych podpisów ręcznych;
 • eliminacja błędów ludzkich w rekordach jakości;
 • elektroniczne zarządzanie dokumentacją;
 • wbudowana procedura dla wszystkich zadań zarządzania jakością takich jak OOS, CAPA i odchylenia;
 • wysyłanie powiadomień użytkownika i grup;
 • posiadanie bezpiecznego i zgodnego systemu;
 • kształtowanie wszystkich danych;
 • automatyczne zarządzanie zapasami za pomocą systemy kodów kreskowych oraz powiadomień.

Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza formy LabLogic w zakresie dostarczania rozwiązań w wysoce regulowanych środowiskach oznacza, że PETra jest bezkonkurencyjnym rozwiązaniem.

Zapraszam do kontaktu: Dagmara Szeliga, tel.: 697002376, email: dagmara@irtech.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.