MINFLUX – Ultra-rozdzielczy mikroskop konfokalny

Ultra-rozdzielczy mikroskop konfokalny MINFLUX (minimal photon fluxes) wykorzystuje najnowszą metodę lokalizacji molekuł fluorescencyjnych z nieprawdopodobną precyzją. Jest to pierwszy dostępny komercyjnie mikroskop optyczny pozwalający osiągnąć rozdzielczość porównywalną z rozmiarem pojedynczych cząsteczek!

Do tej pory, położenie pojedyńczego fluoroforu ustalano przez znalezienie maksimum intensywności fluorescencji (ograniczonego przez limit dyfrakcyjny) przy pomocy kamery. Pozwalało to w praktyce otrzymać rozdzielczość rzędu 10-30 nm.

MINFLUX lokalizuje fluorofor poprzez znalezienie minimum intensywności wzbudzenia i tym samym redukuje liczbę fotonów wymaganą do precyzyjnej lokalizacji 20-krotnie. Z tego samego powodu dla danej liczby fotonów precyzja lokalizacji ulega znacznej poprawie, dlatego po raz pierwszy w mikroskopie świetlnym uzyskuje się lokalizacje poniżej 2 nm!

Kolejną zaletą technologii MINFLUX jest możliwość śledzenia ruchów pojedyńczych molekuł (single-molecule tracking) z częstotliwością do 10 kHz czyli jednego położenia na 100µs (100x szybciej niż tracking oparty na wykorzystaniu kamery). Dzięki małej liczbie fotonów potrzebnych do określenia pojedynczej lokalizacji, ruchy cząsteczek mogą być mierzone nawet przez sekundy (np. 28000 lokalizacji z 20 nm precyzją).

System MINFLUX oparty jest na standardowym mikroskopie optycznym z sub-nanometrowym systemem stabilizacji. Pozwala to na dodanie modułów wszystkich tradycyjnych technik obrazowania, mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej a nawet STED. Tak szeroki wachlarz możliwości umożliwia rejestrowanie obrazów od skali mikro do nano.

MINFLUX to pierwszy ultra-rozdzielczy system mikroskopowy do pomiarów biologicznych!

 

 

Oprócz wersji Expert Line firma Abberior ma w swojej ofercie inne, godne uwagi mikroskopy konfokalne i STED, między innymi:

  • Moduł STEDyCON, który konwertuje dowolny mikroskop fluorescencyjny do mikroskopu konfokalnego i STED.

  • Moduł EPYCON, który działa podobnie jak STEDyCON i konwertuje dowolny mikroskop fluorescencyjny do mikroskopu konfokalnego

  • Mikroskop Expert Line, w pełni modyfikowalny i najbardziej złożony model tej firmy. Oferuje wszystkie topowe rozwiązania i najlepszą rozdzielczość.

  • Mikroskop Facility Line, który jest prostszą wersją modelu Expert dedykowaną dla centrów imagingowych i core facility.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w podanych linkach oraz pisząc na adres: oskar@irtech.pl lub dzwoniąc pod numer: 722 792 380.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.