• Spektroskopia molekularna

  FT-IR
  FT-NIR
  RAMAN
  NIR/MIR
  AKCESORIA

 • Radiacja

  LSC
  X-RAY
  DETEKTORY
  CHŁODZENIE
  ELEKTRONIKA
  SPEKTROMETRY
  ALFA, BETA, GAMMA

 • Nanotechnologia

  AFM
  MFM
  X-RAY
  SEM/TSEM
  SAXS/WAXS
  AFM+Raman
  SNOM/NSOM+
  SYNCHROTRON

 • Badanie materiałów

  METALE

  TWORZYWA
  SZTUCZNE

  SUROWCE
  CHEMICZNE

Firma Irtech funkcjonuje na polskim rynku już od 2003 roku. Nasza oferta skupia się w trzech głównych grupach: Nanotechnologia, Spektroskopia Molekularna oraz Radiacja. Pochodnymi tych grup są także dwie mniejsze grupy: Badanie materiałów oraz Biotechnologia.

Każda grupa zawiera opis wraz z podstawową charakterystyką oferowanych urządzeń. Oferujemy użytkownikom w Polsce następujące urządzenia:

1. Nanotechnologia:

- mikroskopy sił atomowych oraz magnetycznych, nanopozycjonery, sondy skaningowe do pracy także w ultraniskich temperaturach firmy Nanomagnetics Instruments

- mikroskopy sił atomowych łączących także inne techniki pomiarowe (Raman, IR, Bio, Cryo) oraz pozwalające na analizę wielowymiarową firmy Nanonics Inc.

- systemy SAXS/WAXS, generatory promieniowania X, zwierciadła X oraz szczeliny firmy Xenocs

- system uXRF, soczewki, generatory promieniowania X firmy SigRay

- MetalJet D2+ oraz NanoTube 1N 60kV firmy Excillum

- detektory promieniowania X z serii Pilatus firmy Dectris

- lampy i spektrometry X firm Amptek oraz Moxtek.

2. Spektroskopia molekularna

- mikroskopy Ramana z opcją mapowania 2D, chłodzonymi detektorami, w wersji przenośnej, z sondą światłowodową i inne firm Thermo Scientific, TSI, Technospex

- układy łączone Raman + SEM firmy HybriScan

- przenośne analizatory Ramana i NIR dla środowisk GMP

- laboratoryjne spektrometry FT-IR oraz FT-NIR i UV-NIR firmy ArcOptix

- oprogramowanie różnego rodzaju

- akcesoria do oferowanych spektrometrów

3. Radiacja

- przenośne i stacjonarne spektrometry gamma oparte na detektorach scyntylacyjnych i CZT

- detektory HPGe z chłodzeniem ciekłym azotem, pompą Stirlinga, w układach z odzyskiem chłodziwa w różnych konfiguracjach firmy Ortec

- elektronikę analogową i cyfrową do obróbki sygnałów z różnego typu detektorów

- liczniki ciekłoscyntylacyjne firmy Hidex

- spektrometry promieniowania alfa i beta

- szereg akcesoriów do oferowanych urządzeń

4. Badanie materiałów

- przenośne analizatory XRF i LIBS do badania składu stopów metali

- przenośne analizatory Ramana i NIR do analiz tworzyw sztucznych

- przenośne analizatory Ramana oraz NIR do weryfikacji tożsamości substancji chemicznych

Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku zainteresowania naszą ofertą.

 • Detektory promieniowania jonizującego

  Do sprzedaży oddajemy szeroki wybór laboratoryjnych, jak i przenośnych urządzeń służących wykrywaniu materiałów oraz substancji radioaktywnych. Dzięki zastosowanym technologiom nasze detektory promieniowania jonizującego są niezawodnym sprzętem zarówno przy lokalizacji, jak i analizie cząstek alfa, beta, gamma, czy też protonów, elektronów i neutronów. Detektor promieniowania jest więc niezbędny m.in. podczas badań żywności oraz produktów spożywczych mających na celu wykrycie ewentualnego skażenia.

 • Spektrometry Podczerwieni NIR

  Właścicielom magazynów, jak i zakładów na co dzień pracujących z tworzywami sztucznymi lub różnego rodzaju substancjami i materiałami chemicznymi polecamy przenośny spektrometr poczerwieni NIR. Urządzenie pozwala szybko i nie naruszając w żaden sposób opakowania, czy samej substancji zidentyfikować bądź potwierdzić jej tożsamość, a także określić stężenie występujących w niej związków. Nasze analizatory to nie tylko pewna weryfikacja materiałów i pełen nadzór, lecz także nieoceniona oszczędność czasu!

 • Spektrometry FT-IR

  W branży spożywczej, jak również farmaceutycznej i kosmetycznej szerokie zastosowanie znajdzie spektrometr FT-IR wykonujący analizy w dalekiej podczerwieni z wykorzystaniem fourierowskiej metody spektroskopowej. Przenośny model sprawdzi się również w identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych bezpośrednio w domniemanej strefie zagrożenia. Oferowane przez nas urządzenia umożliwiają szybko i przede wszystkim trafnie określić rodzaj substancji, a także bezzwłocznie dokonać analizy rozpoznanej mieszaniny.

 • Podręczne spektrometry gamma

  Prezentujemy Państwu szeroki wybór podręcznych detektorów promieniowania gamma (γ). Przenośny spektrometr gamma jest niezastąpiony w strefach zagrożenia radioaktywnego, jak również w przypadkach podejrzenia skażenia promieniotwórczego. Urządzenie pozwala zlokalizować, a także rozpoznać niebezpieczne materiały promieniotwórcze i nuklearne w pomieszczeniach oraz w środowisku naturalnym. Proponowany przez naszą firmę sprzęt wyposażony został w wysokiej klasy oprogramowanie, jak również obszerną bibliotekę.

 • Spektrometry Ramana

  Wszystkim z Państwa, którzy w swojej pracy potrzebują precyzyjnego urządzenia pozwalającego zidentyfikować substancje czynne i pomocnicze bądź też szybko i skutecznie rozpoznać dowolne tworzywo sztuczne, polecamy mobilny spektrometr Ramana. Wyniki otrzymywane z pomocą tego analizatora bazują na pomiarze nieelastycznego rozpraszania fotonów. Sama metoda analizy, jak i sposób jej dokonania dzięki niezawodnej opcji point-and-shoot sprawiają, że badanie trwa kilka sekund i jest zupełnie nieinwazyjne!

 • Podzespoły i akcesoria

  Szukają Państwo kompaktowych rozwiązań, które pozwolą Wam do minimum skrócić czas potrzebny na identyfikację , jak i ustalenie składu lub struktury substancji chemicznych bez przygotowywania próbek dla laboratorium? Państwa oczekiwaniom z pewnością sprosta przenośny spektrometr wykonujący analizy na zasadzie point-and-shoot. W naszej ofercie dostępny jest podręczny sprzęt wykorzystujący różne metody spektroskopowe, wyposażony w odpowiednio duży wyświetlacz, a także proste w obsłudze oprogramowanie.