• Spektroskopia molekularna

  FT-IR
  FT-NIR
  RAMAN
  NIR/MIR
  AKCESORIA

 • Radiacja

  LSC
  X-RAY
  DETEKTORY
  CHŁODZENIE
  ELEKTRONIKA
  SPEKTROMETRY
  ALFA, BETA, GAMMA

 • Nanotechnologia

  AFM
  MFM
  X-RAY
  SEM/TSEM
  SAXS/WAXS
  AFM+Raman
  SNOM/NSOM+
  SYNCHROTRON

 • Badanie materiałów

  METALE

  TWORZYWA
  SZTUCZNE

  SUROWCE
  CHEMICZNE

Nowości

Oprogramowanie Huygens
Oprogramowanie Huygens

Oprogramowanie Huygens nosi nazwę na cześć Christiaana Huygensa, który badał...

Firma Irtech funkcjonuje na polskim rynku już od 2003 roku. Nasza oferta skupia się w trzech głównych grupach: Nanotechnologia, Spektroskopia Molekularna oraz Radiacja. Pochodnymi tych grup są także dwie mniejsze grupy: Badanie materiałów oraz Biotechnologia.

Każda grupa zawiera opis wraz z podstawową charakterystyką oferowanych urządzeń. Oferujemy użytkownikom w Polsce następujące urządzenia:

1. Nanotechnologia:

- mikroskopy sił atomowych oraz magnetycznych, nanopozycjonery, sondy skaningowe do pracy także w ultraniskich temperaturach firmy Nanomagnetics Instruments

- mikroskopy sił atomowych łączących także inne techniki pomiarowe (Raman, IR, Bio, Cryo) oraz pozwalające na analizę wielowymiarową firmy Nanonics Inc.

- systemy SAXS/WAXS, generatory promieniowania X, zwierciadła X oraz szczeliny firmy Xenocs

- system uXRF, soczewki, generatory promieniowania X firmy SigRay

- MetalJet D2+ oraz NanoTube 1N 60kV firmy Excillum

- detektory promieniowania X z serii Pilatus firmy Dectris

- lampy i spektrometry X firm Amptek oraz Moxtek.

2. Spektroskopia molekularna

- mikroskopy Ramana z opcją mapowania 2D, chłodzonymi detektorami, w wersji przenośnej, z sondą światłowodową i inne firm Thermo Scientific, TSI, Technospex

- układy łączone Raman + SEM firmy HybriScan

- przenośne analizatory Ramana i NIR dla środowisk GMP

- laboratoryjne spektrometry FT-IR oraz FT-NIR i UV-NIR firmy ArcOptix

- oprogramowanie różnego rodzaju

- akcesoria do oferowanych spektrometrów

3. Radiacja

- przenośne i stacjonarne spektrometry gamma oparte na detektorach scyntylacyjnych i CZT

- detektory HPGe z chłodzeniem ciekłym azotem, pompą Stirlinga, w układach z odzyskiem chłodziwa w różnych konfiguracjach firmy Ortec

- elektronikę analogową i cyfrową do obróbki sygnałów z różnego typu detektorów

- liczniki ciekłoscyntylacyjne firmy Hidex

- spektrometry promieniowania alfa i beta

- szereg akcesoriów do oferowanych urządzeń

4. Badanie materiałów

- przenośne analizatory XRF i LIBS do badania składu stopów metali

- przenośne analizatory Ramana i NIR do analiz tworzyw sztucznych

- przenośne analizatory Ramana oraz NIR do weryfikacji tożsamości substancji chemicznych

Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku zainteresowania naszą ofertą.

 • Detektory promieniowania jonizującego

  Do sprzedaży oddajemy szeroki wybór laboratoryjnych, jak i przenośnych urządzeń służących wykrywaniu materiałów oraz substancji radioaktywnych. Dzięki zastosowanym technologiom nasze detektory promieniowania jonizującego są niezawodnym sprzętem zarówno przy lokalizacji, jak i analizie cząstek alfa, beta, gamma, czy też protonów, elektronów i neutronów. Detektor promieniowania jest więc niezbędny m.in. podczas badań żywności oraz produktów spożywczych mających na celu wykrycie ewentualnego skażenia.

 • Spektrometry Podczerwieni NIR

  Właścicielom magazynów, jak i zakładów na co dzień pracujących z tworzywami sztucznymi lub różnego rodzaju substancjami i materiałami chemicznymi polecamy przenośny spektrometr poczerwieni NIR. Urządzenie pozwala szybko i nie naruszając w żaden sposób opakowania, czy samej substancji zidentyfikować bądź potwierdzić jej tożsamość, a także określić stężenie występujących w niej związków. Nasze analizatory to nie tylko pewna weryfikacja materiałów i pełen nadzór, lecz także nieoceniona oszczędność czasu!

 • Spektrometry FT-IR

  W branży spożywczej, jak również farmaceutycznej i kosmetycznej szerokie zastosowanie znajdzie spektrometr FT-IR wykonujący analizy w dalekiej podczerwieni z wykorzystaniem fourierowskiej metody spektroskopowej. Przenośny model sprawdzi się również w identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych bezpośrednio w domniemanej strefie zagrożenia. Oferowane przez nas urządzenia umożliwiają szybko i przede wszystkim trafnie określić rodzaj substancji, a także bezzwłocznie dokonać analizy rozpoznanej mieszaniny.

 • Podręczne spektrometry gamma

  Prezentujemy Państwu szeroki wybór podręcznych detektorów promieniowania gamma (γ). Przenośny spektrometr gamma jest niezastąpiony w strefach zagrożenia radioaktywnego, jak również w przypadkach podejrzenia skażenia promieniotwórczego. Urządzenie pozwala zlokalizować, a także rozpoznać niebezpieczne materiały promieniotwórcze i nuklearne w pomieszczeniach oraz w środowisku naturalnym. Proponowany przez naszą firmę sprzęt wyposażony został w wysokiej klasy oprogramowanie, jak również obszerną bibliotekę.

 • Spektrometry Ramana

  Wszystkim z Państwa, którzy w swojej pracy potrzebują precyzyjnego urządzenia pozwalającego zidentyfikować substancje czynne i pomocnicze bądź też szybko i skutecznie rozpoznać dowolne tworzywo sztuczne, polecamy mobilny spektrometr Ramana. Wyniki otrzymywane z pomocą tego analizatora bazują na pomiarze nieelastycznego rozpraszania fotonów. Sama metoda analizy, jak i sposób jej dokonania dzięki niezawodnej opcji point-and-shoot sprawiają, że badanie trwa kilka sekund i jest zupełnie nieinwazyjne!

 • Podzespoły i akcesoria

  Szukają Państwo kompaktowych rozwiązań, które pozwolą Wam do minimum skrócić czas potrzebny na identyfikację , jak i ustalenie składu lub struktury substancji chemicznych bez przygotowywania próbek dla laboratorium? Państwa oczekiwaniom z pewnością sprosta przenośny spektrometr wykonujący analizy na zasadzie point-and-shoot. W naszej ofercie dostępny jest podręczny sprzęt wykorzystujący różne metody spektroskopowe, wyposażony w odpowiednio duży wyświetlacz, a także proste w obsłudze oprogramowanie.